BIURO RACHUNKOWE NOWY DWÓR MAZOWIECKI
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Serdecznie witamy

Profesjonalne oferty księgowe o najwyższej jakości obsługi Klienta wraz z rzetelnymi informacjami to wyznacznik naszej działalności. Sukces osiągamy dzięki obopólnej korzyści i zadowoleniu.

biuro rachunkowe Nowy Dwór Mazowiecki

Nasz zespół składa się z dynamicznych i skutecznych profesjonalistów, dla których outsourcing księgowo-finansowy to pasja i przyjemność.

Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem, nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę, a zaangażowanie pozwala na zadbanie o każdego Klienta indywidualnie.

Tak wygląda sporządzanie przez nas rocznych sprawozdań finansowych:

  • prowadzimy podatkowe księgi przychodów oraz rozchodów
  • prowadzimy obsługi kadrowo-płacowe, a także dokumentację ZUS
  • prowadzimy księgi handlowe

Dlaczego warto powierzyć nam swoje zaufanie?

Doświadczenie na przełomie wielu lat skutecznie dowiodło, że prowadzanie działalności gospodarczej nie należy do prostych. Pomogliśmy przejść naszym Klientom przez momenty, w których potrzebowali wsparcia. A dzięki pomocy w odnalezieniu najlepszych rozwiązań, współpraca z nami trwa do dziś.

Mamy wyłącznie indywidualne podejście!

Prowadzenie firm wymaga poświęcenia sporego czasu, którego brakuje naszym Klientom. Dlatego też dokładamy starań, aby nasza elastyczność miała ogromny wpływ na ich rozwój.

Definicje związane z rachunkowością

Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej określający w mierniku pieniężnym oraz przekroju osobnych podmiotów gospodarczych wspólnie z tokiem produkcji, dystrybucji, użytkowania i kumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, opisującym rozwój kierowanej działalności gospodarczej i służy jej opinii. Dostarczenie prawdziwego i rzetelnego wizerunku sytuacji materialnej i finansowej jest nadrzędnym celem rachunkowości. Przedmiotem rachunkowości jest każdorazowy incydent gospodarczy przedstawiony w kryterium pieniężnym i rzutujący na transformację podmiotu gospodarczego, jego bogactwa i wyniki.


Wszyscy przesiębiorcy prowadzący firmy osoby prywatne z Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do współpracy nasze biura rachunkowego.


Rachunkowość podatkowa – ewidencja gospodarcza, która jest prowadzona dla celów podatkowych. Wynika z uregulowań prawa podatkowego, które wpływa na księgi rachunkowe, sporządzane według prawa bilansowego. Do zadań rachunkowości podatkowej należy naliczanie, deklarowanie, rozdysponowywanie i księgowanie podatków oraz obciążeń. Podmiotami są podatnicy, czyli spółki cywilne i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Odbiorcą rachunkowości podatkowej jest Urząd Skarbowy.


VAT - Podatek od towarów i usług (PTU) (ang. value-added tax, VAT) – rodzaj opodatkowania od wartości dodanej, ryczałt pośredni, pobierany na wszystkich kolejnych etapach obrotu usługami lub towarami (tak jak podatek obrotowy). Konstrukcja podatku VAT zakłada brak strumieniowego nakładania się podatku dzięki zastosowaniu mechanizmu odjęcia podatku pobranego na poprzednich etapach obrotu. Podatek od towarów i usług został wprowadzony w Polsce dzięki ustawie z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług, a także o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. nr 11, poz. 50). Tymczasem potrzeba harmonizacji polskiego prawa podatkowego i prawa Unii Europejskiej zmusiła ustawodawcę do regulacji tej kwestii poprzez nową ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. ). Pomysłodawcą podatku VAT był Carl Friedrich von Siemens – niemiecki przedsiębiorca, który w 1920 roku wyłożył w swoich pracach jego ideę. Jednak za twórcę podatku od towarów i usług uważa się Maurice Lauré – francuskiego ekonomistę.


Podatek dochodowy – świadczenie pieniężne, którego podstawą jest dochód. Z podatkowego punktu widzenia, dochód jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Cały zapis wygląda następująco: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Prawo w wielu krajach (również w Polsce) wyodrębnia określenia podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W innych krajach natomiast nie działa podatek od osób fizycznych (m.in. w Monako).


Podatnik – wg polskiego prawa jest to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niedysponująca osobowością prawną, podporządkowana na mocy ustaw podatkowych koniecznością podatkową. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby szukające profesjonalne biuro rachunkowe. Nowy Dwór Mazowiecki ma wielu podatników zarówno osoby prywatne jak i firmy.


NIPNumer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod wydawany, by poprawnie identyfikować rozliczanie podatków przez polskich podatników. NIP nadawany jest każdemu obywatelowi, który rozlicza podatki w Polsce. Numer identyfikacji podatkowej nadaje naczelnik urzędu skarbowego. Dnia 1 września 2011 roku zlikwidowano konieczność nadawania numeru NIP osobom, które posiadają numer PESEL. Chodzi tu głownie o osoby fizyczne, które nie są czynnymi podatnikami VAT.


Osoba fizyczna – prawne określenie każdego człowieka od chwili narodzin do momentu śmierci, bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Każda osoba fizyczna ma zdolność prawną, dlatego jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. Tej zdolności osób fizycznych nie można pozbawić czy ograniczyć. Brak posiadania osobowości fizycznej przez płód w ogóle nie pozbawia go całkowicie ochrony prawnej.

Biuro rachunkowe Nowy Dwór Mazowiecki